Synchro

Informacje wizowe

Obywatele państw potrzebujący wizy wjazdowej do Polski powinni skontaktować się z Polską Federacją Pływacką za pośrednictwem poczty elektronicznej: polswim@polswim.pl

Transport

Jako najwygodniejszy sposób dotarcia do Poznania polecamy lotnisko Poznań – awica (POZ).

Zapewnimy bezpłatny transport z lotniska AWICA do rekomendowanych hoteli (Novotel Malta, Camping Malta oraz Novotel Centrum – tylko do pływania).

Po przyjeździe prosimy udać się na wyjazd i poszukać szyldu EUROPEJSKIEGO JUNIORA CHAMPIONSHIPS 2013. W zależności od zapotrzebowania możemy również zorganizować odjazd z Dworca Głównego Poznańskiego G?

Należy pamiętać, że będziemy w stanie zapewnić transport do tych drużyn, które dostarczą dane dotyczące ich przyjazdu/odjazdu nie później niż 3 tygodnie przed zawodami.