Swimming

EUROPEAN
MISTRZOSTWA W PŁYWANIU JUNIORÓW MŁODSZYCH
(UAKTUALNIONY 29 WRZEŚNIA 2012 R.)
Oprócz zasad LEN General Event Reguły Wydarzeń Ogólnych LEN, obowiązują następujące zasady
REGULATIONS
stosuje się:
JW 1 ORGANIZACJA
J-SW 1.1 Co roku odbywają się Mistrzostwa.
J-SW 1.2 Federacja Organizująca oraz miejsce, w którym odbędą się Mistrzostwa.
Biuro LEN i rozpowszechniane przez biuro LEN.
J-SW 1.3 Czterech (4) delegatów, w tym jeden (1) mianowany przez Prezydium i trzech (3) przez Technical Technical LEN
Komitet pływania (LEN TSC), będzie odpowiedzialny za organizację i nadzór nad organizacją i prawidłowym przebiegiem organizacji.
konkurs zgodnie z regulaminem LEN. Jeden z delegatów TSC pełni funkcję pomieszczenia kontrolnego.
Osoba nadzorująca w pomieszczeniu pomiaru czasu.
Delegaci podejmują decyzje we wszystkich sprawach dotyczących konkursów na miejscu, które wymagają natychmiastowej decyzji.
decyzji.
JW 2 WYDARZENIA I UDZIAŁ
J-SW 2.1 Grupy wiekowe są następujące:
a) Mężczyźni: 17 i 18 lat;
b) kobiety: 15 i 16 lat.
J-SW 2.2 Wydarzeniami są (mężczyźni i kobiety):
a) Freestyle 50 m, 100 m, 200 m, 400 m, 400 m, 800 m, 1500 m;
b) udar piersi 50 m, 100 m, 200 m;
c) Skok wsteczny 50 m, 100 m, 200 m;
d) Motylowiec 50 m, 100 m, 200 m;
e) Indywidualny Medley 200 m, 400 m;
f) Przekaźniki swobodnej komunikacji 4 x 100 m, 4 x 200 m;
g) Przekaźnik Medley 4 x 100 m;
h) Przekaźniki mieszane 4 x 100 m Freestyle, 4 x 100 m Medley.
J-SW 2.3 W poszczególnych zawodach można nadsyłać maksymalnie cztery (4) zgłoszenia na Federację i jedno wydarzenie.
Niezależnie od czasu lub miejsca osiągniętego w ogrzewaniu, tylko dwóch (2) najszybszych pływaków z danego regionu.
Federacja może:
a) przystąpić do półfinałów i/lub finałów;
b) wziąć udział w kąpieli;
c) być nominowane jako rezerwa.
W każdym przypadku, w którym nie odbywają się wyścigi, maksymalnie dwóch (2) pływaków na Federację może wziąć udział w półfinałach,
finały lub finały czasowe.
J-SW 2.4 W zawodach sztafetowych można zgłaszać wpisy dla jednej (1) drużyny z każdej Federacji i każdego wydarzenia.
Każdy pływak zgłaszający się na Mistrzostwa może pływać w przekaźnikach.
Skład drużyny sztafetowej może ulec zmianie pomiędzy wyścigami a finałami zawodów.
J-SW 2.5 Kolejność wydarzeń zostanie podana do wiadomości przez biuro LEN.
J-SW 3 FORMAT
J-SW 3.1 Normy i układanie pasów ruchu
J-SW 3.1.1 Zgłoszenia będą przyjmowane bez względu na standardy, ale powinny zawierać godziny zgłoszeń.
J-SW 3.1.2 Czas wpisów zostanie przeniesiony z listy rankingów LEN.
Akceptowane są tylko czasy wejścia do basenu o długości 50 m.
Czasy otwarcia nie mogą być starsze niż piętnaście (15) miesięcy przed pierwszym dniem pływania.
konkurencja.
J-SW 3.1.3 Ustawienie pasa ruchu będzie miało miejsce:
a) dla indywidualnych pływaków zgodnie z zasadami FINA, w oparciu o godziny wejścia;
b) w przypadku przegrzania przekaźnika i finału bezpośredniego przez losowanie.
J-SW 3.1.4 Ciepła, półfinały i finały mogą być pływakami przy użyciu 10 pasów.
J-SW 3.2 System Kwalifikacji
J-SW 3.2.1 W zawodach 50m, 100m i 200m będą miały miejsce wyścigi konne, półfinały i finały.
J-SW 3.2.2 W 400m i w finałach rozgrywek przekaźnikowych odbędą się wyścigi konne i finałowe.
J-SW 3.2.3 Na 800 m i 1500 m rozgrywane będą finały.
J-SW 3.2.4 W przypadku udziału w półfinałach kwalifikacjami do finału będą kwalifikacje 1 i 2 w każdym półfinale łącznie.
z czterema (4) najszybszymi z pozostałych pływaków w półfinałach.
W zawodach bez półfinałów, kwalifikacja do finału odbywa się na podstawie czasu ustalonego w trakcie zawodów.
zgodnie z regulaminem FINA.
J-SW 3.2.5 Każdy pływak lub zespół sztafetowy posiada kwalifikacje, ale nie chce uczestniczyć w półfinale lub finale.
wycofać się w ciągu trzydziestu (30) minut od zakończenia danego okresu upałów lub półfinałów; w przeciwnym razie nakładać grzywnę zgodnie z
Zasada E 17.6 zostanie nałożona.
J-SW 3.2.6 Rezerwy na półfinały i finały będą następnymi pływakami w wyścigach i półfinałach.
odpowiednio. Menedżerowie zespołów są odpowiedzialni za zapewnienie, że istnieją rezerwy. Federacja, która tego nie uczyni
podlega karze grzywny zgodnie z E 17.6.
J-SW 3.3 Przekaźniki 3.3
Skład drużyn sztafetowych należy zadeklarować w kolejności pływania nie później niż godzinę wcześniej
rozpoczęcie sesji, w której odbędzie się wyścig. W nagłych przypadkach sędzia na żądanie
pisemnie może zaakceptować zmiany do czasu rozpoczęcia.
J-SW 4 ENTRIES
J-SW 4.1 Wstępne zgłoszenia należy przesłać do Federacji Organizatora, z kopią do biura LEN, nie.
data podana przez biuro LEN.
J-SW 4.2 Federacja, która dokonała Wstępnego Wstępnego Wejścia, może wycofać się do daty podanej przez LEN.
Biuro.
J-SW 4.3 Nazwiska nadesłane przez Federację Organizatorów wraz z kopią do biura LEN nie później niż 4.3.
niż dziesięć (10) dni przed pierwszym dniem zawodów, jeśli nie podano inaczej.
J-SW 4.4 Zawodnicy, którzy nie są w stanie udowodnić tożsamości, wieku i obywatelstwa nie mogą brać udziału w konkursie.
konkursy.
JW 5 AKREDYTACJA
J-SW 5.1 Federacje przystępujące do Mistrzostw otrzymają akredytację:
a) Prezydent Federacji;
b) szef delegacji;
c) zgłoszonych zawodników;
d) jedna osoba medyczna;
e) druga osoba medyczna, jeżeli ponad dwudziestu zawodników wzięło udział w konkursie