Diving

EUROPEJSKI SEKTOR NURKOWANIA
CHAMPIONSHIPS
(ZAKTUALIZOWANY 14 MAJA 2011 R.)
W uzupełnieniu do Ogólnych Zasad Imprezy LEN, co następuje
REGULATIONS
stosuje się:
EDYCJA 1 ORGANIZACJA
EDC 1.1. Co roku odbywają się nieparzyste Mistrzostwa Europy w Nurkowaniu.
EDC 1.2 Federacja organizująca oraz miejsce, w którym odbędą się mistrzostwa, są określane przez LEN.
Biuro i rozpowszechniane przez biuro LEN.
EDC 1.3 Jeden (1) delegat mianowany przez Prezydium oraz czterech (4) członków Komitetu Technicznego LEN
(TDC) wyznaczona przez TDC jest odpowiedzialna za organizację imprezy i wydarzenia oraz sprawuje nad nimi nadzór.
prawidłowe przeprowadzenie zawodów zgodnie z regulaminem LEN.
Czterech (4) członków TDC mianuje na każde wydarzenie po jednym (1) Delegacie Technicznym.
Delegat Prezydium oraz mianowani członkowie CKT podejmują decyzje we wszystkich sprawach związanych z obecnością na miejscu.
konkursów, które wymagają natychmiastowej decyzji.
EDC 2 EVENTS
EDC 2.1 Wydarzeniami są (mężczyźni i kobiety):
Indywidualne nurkowanie:
Pokład powozowy 3m;
Platforma 10m.
Pokład powozowy 1m;
Zsynchronizowane nurkowanie:
Pokład powozowy 3m;
Platforma 10m.
I mieszane wydarzenie drużynowe.
EDC 2.2 Przewidziano klasyfikacje zespołów dla mężczyzn, kobiet oraz mężczyzn i kobiet łącznie, zgodnie z następującymi zasadami
następujący po systemie punktowym:
Poszczególne zdarzenia:
1 miejsce: 13 punktów, 2 miejsce: 11 punktów, 3 miejsce: 10 punktów,
i tak dalej do 12. miejsca: 1 punkt.
Wydarzenia synchronizacyjne i imprezy zespołowe:
1 miejsce: 26 punktów, 2 miejsce: 22 punkty, 3 miejsce: 20 punktów,
i tak dalej do 12. miejsca: 2 punkty.
W przypadku remisu najwyższe punkty zostaną przyznane poszczególnym płetwonurkom lub drużynom synchronizacyjnym.
EDC 2.3 Kolejność wydarzeń będzie zgodna z decyzją TDC, pod warunkiem zatwierdzenia przez LEN Executive, oraz
rozpowszechniany przez Biuro LEN.
EDYCJA 3 UDZIAŁ
EDC 3.1 W poszczególnych imprezach nurkowych można zgłaszać po dwa (2) nurków na federację i jedno wydarzenie.
EDC 3.2 W zsynchronizowanych zawodach nurkowych można zgłaszać po jednym (1) zespole na federację i zawody.
EDC 3.3 W Turnieju drużynowym można zgłosić jeden (1) zespół, składający się z płetwonurka i płetwonurka, z każdej Federacji.
FORMAT EDYCJI 4 DLA POSZCZEGÓLNYCH IMPREZ NURKOWYCH
EDC 4.1 Indywidualne zawody nurkowe na 1m odbędą się w dwóch sesjach Preliminariów i Finałów z ośmioma (8) nurkami.
EDC 4.2 Indywidualne zawody nurkowe o długości 3 m i 10 m odbędą się w dwóch sesjach z Eliminacjami i Finałami z dwanaście razy.
12) nurków.
EDC 4.3 Kolejność startowa nurków w Finale będzie zgodna z odwrotną kolejnością ich postawienia, zgodnie z ustaleniami.
na koniec Eliminacji. Wszyscy nurkowie zaczynają od zera (0) punktów.
EDC 4.4.4 Nurkowania do wykonania to
a) Wydarzenia o długości 1 m, 3 m i 10 m dla kobiet: pięć (5) nurkowań z pięciu (5) różnych grup bez limitu stopnia naukowego wynoszącego
Trudności (DD);
b) Męskie wydarzenia o długości 1 m i 3 m
c)
sześć (6) nurkowań z pięciu (5) różnych grup bez limitu DD;
Męskie 10-metrowe wydarzenie męskie: sześć (6) nurkowań z sześciu (6) różnych grup bez limitu DD.
FORMAT EDC 5 DLA ZSYNCHRONIZOWANYCH IMPREZ NURKOWYCH
EDC 5.1 Zsynchronizowane zawody nurkowe (3 m trampolina i platforma 10 m) odbywają się w dwóch (2) sesjach z
Eliminacje i finały (8 zespołów[8] drużyn).
EDC 5.2 Kolejność startowa drużyn biorących udział w Finale będzie zgodna z odwrotną kolejnością ich postawienia, zgodnie z ustaleniami.
na koniec Eliminacji. Wszystkie zespoły zaczynają od zera (0) punktów.
EDC 5.3 Nurkowania, które mają być przeprowadzone w Eliminariach i Finałach są zgodne z zasadami FINA (5 nurkowań dla 5 nurkowań dla
kobiety i 6 nurkowań dla mężczyzn).
EDC 6 TIES
EDC 6.1 W przypadku remisu wszyscy nurkowie lub drużyny przystępują do następnej rundy.
EDC 6.2 W przypadku remisu na pierwsze miejsce decyduje najwyższy wynik na pojedynczym nurkowaniu w finale.
EDC 7 ENTRIES
EDC 7.1 Wstępne zgłoszenia należy przesłać Federacji organizującej, z kopią do biura LEN, nie później niż do dnia
data podana przez biuro LEN.
EDC 7.2 Federacja, która dokonała Wstępnego Wstępu, może wycofać się do daty podanej przez Biuro LEN.
EDC 7.3 Wpisy imionowe składa się Federacji organizującej, z kopią do biura LEN, nie później niż do dziesięciu.
(10) dni przed pierwszym dniem zawodów, jeżeli nie zostały ogłoszone inaczej.
EDC 7.4 Zawodnicy, którzy nie są w stanie udowodnić tożsamości, wieku i obywatelstwa nie mogą brać udziału w zawodach.
8 AKREDYTACJA
EDC 8.1 Federacje przystępujące do Mistrzostw Nurkowania otrzymają bezpłatną akredytację:
a) Prezydent Federacji;
b) przewodniczący delegacji;
c) zgłoszonych zawodników;
d) jedna osoba medyczna;
e) pracowników zespołu:
5 dla maksymalnie 5 zawodników;
6 dla maksymalnie 8 zawodników;
7 dla więcej niż 8 zawodników.
Liczba pracowników zespołu nie może jednak przekroczyć liczby zawodników.
EDC 8.2 Pracownicy zespołu to wszyscy obsługujący zespół: Liderzy, Opiekunowie, Trenerzy, Fizjoterapeuci,
Tłumacze ustni itd. (nie urzędnicy, tacy jak sędziowie, sędziowie itp.
EDC 9 AWARDS
Medale EDC 9.1 będą przyznawane zawodnikom, którzy zajmą pierwsze, drugie i trzecie miejsce w każdej z nich.